STAY WOKE

Deriving from “stay awake”, to stay woke is to keep informed of the shitstorm going on around you in times of turmoil and conflict, specifically on occasions when the media is being heavily filtered.
Urban Dictionary

Oogkleppen opdoen is gemakkelijk. Klakkeloos aannemen is ook gemakkelijk. Maar zolang je leeft maak jij deel uit van de toekomst. Dit platform is bedoeld om belangrijke kwesties op een kritische manier aan het licht te brengen, wel met humor. Er gebeurt veel in de wereld. Wees bewust en geen schaap.

Franske Huisman

Dit ben ik. Een geboren (1990) en getogen Amersfoorter die in 2010 naar Rotterdam verhuisde om te studeren. Ik was altijd erg rebels en daarvoor heb ik meermaals op de blaren moeten zitten. Zoals werd gezegd tijdens mijn afstudeerborrel: “Ze bewandelt nooit het voor de hand liggende pad, maar komt uiteindelijk wel waar ze wil komen”. Mijn drang om precies te doen wat niet van me verwacht wordt resulteerde toen dan ook in een heftige tienerperiode waarin ik weinig met school bezig was. Zodra ik realiseerde dat ik daar alleen mezelf mee had, ben ik gaan klimmen. Van het ROC naar de Hogeschool van Rotterdam en daarna psychologie aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2016 mag ik dan ook te titel “MSc” achter mijn naam plakken.

Er zijn veel eigenschappen die mij definiëren. Ik heb aan ‘mijn’ belangrijke mensen gevraagd hoe zij mij zouden omschrijven. Dat resulteerde in nogal wat woorden, daarom vroeg ik mijn moeder er tien uit te kiezen: slim, direct, eerlijk, sociaal, doener, eigen wil, uitgesproken, probleemoplossend, open en creatief.

Als ware millennial moet ook ik toegeven dat ik geneigd ben me snel te vervelen. Ik acht de kans klein dat ik ooit heel gelukkig word in één functie, 40 uur per week. Naast een parttime baan vond ik het daarom prima om in slakkentempo uit te vinden wat ik ging doen als ik niets te doen had. Wanneer er geen externe motivator aanwezig is blijk ik mijn vrije tijd te vullen met schrijven, lezen en praten over waarover ik schrijf en lees. De onderwerpen die aan bod komen betreffen kwesties die de koers van de mensheid lijken te bepalen. Denk aan ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie, rijke bedrijven/politiek, klimaat, gezondheid en intermenselijke gelijkwaardigheid. Relevante denkstof, waarbij collectieve bewustwording welkom is.