STAYWOKE.nl is mijn website, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als STAY WOKE onder nummer 67576419. De artikelen op STAYWOKE.nl bestaan voor een deel uit opinie en zijn voor een deel feitelijk. Ondanks dat ik in het laatste geval altijd probeer om betrouwbare bronnen te gebruiken, weten we allemaal dat het internet vol staat met inconsequente informatie. Daarom is het mogelijk dat de artikelen die op STAYWOKE.nl worden gepubliceerd onjuist en/of onvolledig en/of niet meer actueel zijn. Ik baal als dat het geval blijkt te zijn en wil dit zo veel mogelijk voorkomen. Toch, met oog op eventuele juridische problemen aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomen of verband houden met de artikelen op STAYWOKE.nl.

Dat gezegd hebbende, vind je op STAYWOKE.nl ook links en/of referenties naar andere websites die worden aangeboden door derden. STAY WOKE heeft hier geen invloed op en is hier daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor. STAY WOKE kan ook niet garanderen dat de informatie aangeboden door derden, beschikbaar, bruikbaar, actueel, juist en/of volledig is. 

Het kan gebeuren dat ik inhoud van gepubliceerde artikelen op een later moment nog aanpas of verwijder, ik behoud het recht om dit te doen zonder daarvan melding te doen, bij wie dan ook.

Alle rechten van het intellectuele eigendom op deze website liggen bij STAY WOKE (tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is). Het delen van (een deel van) de artikelen zonder bronvermelding naar STAY WOKE is daarom ook niet toegestaan. Delen mét bronvermelding is wel toegestaan, de artikelen op STAYWOKE.nl zijn er ten slotte om gelezen te worden.