In een eerder stuk op Stay Woke werd al gerefereerd naar een artikel over Neuralink. Dat artikel vereist behoorlijk wat tijd, concentratie en ook kennis van de Engelse taal. Inhoudelijk is het artikel één van de interessantste dat ik ooit heb gelezen, daarom vind je hier een versimpelde samenvatting. Overigens raad ik iedereen aan om het originele artikel te lezen, maar dat vergt wel wat toewijding.

Allereerst is het best ironisch dat er zoveel geschreven kan worden over Neuralink terwijl de officiële website van het bedrijf heel geheimzinnig is. Het enige wat je er vindt zijn een paar vacatures en een korte missiebeschrijving: “Neuralink is developing ultra high bandwidth brain-machine interfaces to connect humans and computers“. Aan de hand van de website zou je Neuralink waarschijnlijk niet eens serieus nemen, totdat je je realiseert dat de CEO van het bedrijf Elon Musk heet.

Meneer Musk heeft jarenlang geweigerd om mee te werken aan de ontwikkeling van Artificial Superintelligence (ASI). Hij acht de kans namelijk groot dat dit het einde van de mensheid zal betekenen. Elon veranderde echter van mening toen hij merkte dat een significant aantal engineers hun leven (al dan niet in opdracht van grote (overheids- en terroristische) organisaties) wijden aan de geboorte van ASI. Om deze mensen voor te zijn richtte hij Neuralink op. Hiermee hoopt hij de eerste te zijn die ASI ontwikkelt. Zijn doel is om mensen te laten fuseren met het supersysteem, zodat wij straks zelf ASI zijn. Op deze manier worden we niet verwoest door een nieuwe diersoort die in elk opzicht slimmer en sneller is dan de mens.

Het is de volgende stap in de evolutie
Het brein van de mens is opgebouwd uit drie delen. Het oudste deel wordt omschreven als het reptielenbrein. Het reptielenbrein zit diepgeworteld en is verantwoordelijk voor het aansturen van je hartslag, ademhaling en reflexen. Het reguleert simpelweg de meest basale functies die nodig zijn om te leven. Dit deel bestaat al zo’n 265 miljoen jaar in dieren, en kwam als eerste tot stand bij het ontstaan van reptielen.

Reptielen evolueerden 225 miljoen jaar geleden vervolgens naar knaagdieren, welke zich 80 miljoen jaar geleden weer evolueerden naar zoogdieren. Het verschil tussen het brein van reptielen en dat van zoogdieren is het limbisch systeem. Dit is hersenmassa waar het bij reptielen aan ontbreekt. Het limbisch systeem speelt een belangrijke rol bij emoties, basisbehoeften die nodig zijn voor voortplanting (seks, voedsel, vechten, slaap) en het geheugen. Dit deel van de hersenen zit om het reptielenbrein heen en wordt ook wel omschreven als het zoogdierenbrein.

Wat de mens onderscheidt van alle andere zoogdieren is de neocortex. Deze onstond zo’n 4 miljoen jaar geleden en bestaat uit vier kwabben. De kwabben zorgen voor ons bewustzijn, cognitie, betekenisvolle interpretaties van zintuigelijke waarnemingen, logisch redeneren, taalbegrip en -productie, plannen, reflectie, empathie en alle andere vaardigheden die jij wel hebt maar een aap niet.

Het vierde deel
Elon Musk vindt dat het tijd is voor een vierde deel. We staan aan de vooravond van de ontwikkeling van een nieuwe diersoort. De mens laten fuseren met een computersysteem klinkt intrusief en voor sommigen beangstigend. We zijn tenslotte mensen en geen cyborgs, toch?

Musk stelt echter dat we al een tijdje cyborgs zijn. En het lijkt erop dat hij gelijk heeft. Hoe voel je je wanneer je je telefoon vergeten bent of wanneer je geen toegang hebt tot het internet? Onthand, gestrest, incompleet, eenzaam en afgesloten. Ondanks dat je telefoon niet letterlijk aan je vastzit, voelt het als een verlengde van wie je bent. Je gaat de deur niet uit zonder. Stel jezelf deze vraag: verlies je liever je pink voor altijd, of de toegang tot het internet voor altijd?

Vooral de jongere generatie zal naar alle waarschijnlijkheid kiezen voor het kwijtraken van een pink. Terwijl de pink al miljoenen jaren onderdeel uitmaakt van het lichaam van de mens en het internet nog niet eens 50 jaar bestaat. Met de komst van het internet is de mensheid al heel snel de eerste versie van cyborgs geworden. Zoals MS-DOS één van de eerste besturingssystemen van Windows was.

Neuralink wil de huidige cyborg verbeteren. Als we ons brein direct kunnen verbinden aan het internet en aan elkaar, worden we in elk opzicht sneller en slimmer. Op dit moment kunnen we onze kennis, gedachten en gevoelens alleen overbrengen middels taal. Taal is de beste manier van communicatie, maar brengt veel beperkingen mee. We kunnen nooit voelen wat de ander voelt, zien wat de ander ziet, ruiken wat de ander ruikt, horen wat de ander hoort. De enige manier hoe we ervaringen met elkaar kunnen delen is middels ons beperkte vocabulaire. Dit levert veel vertraging en ruis op.

Elon en zijn team willen af van die vertraging en ruis. Dit kan wanneer we het neurale netwerk van ons brein verbinden aan het netwerk van het internet. Hier zijn twee dingen voor nodig:

  • We moeten weten hoe het brein werkt en welk nut elke onafhankelijke neuron dient. Zoals hier al is geschreven is het menselijk brein ontzettend complex en bestaat het uit miljarden verbindingen die moeilijk uit te pluizen zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het “mappen” van het brein. Er is een team van slimme en gemotiveerde mensen die hun handen ineen hebben geslagen om dit te realiseren.
  • We moeten leren hóe we het brein kunnen verbinden aan het internet. Neuronen zijn ongeveer 0.004 millimeter tot 0.100 millimeter in omvang. Als al die neuronen verbonden moeten worden aan materie die toegang geeft tot het internet, moet een bruikbare techniek gevonden worden die uiterst exact en snel is. Op dit moment worden verschillende veelbelovende methoden onderzocht. Wanneer een bruikbare techniek is uitgevonden wil Neuralink deze gebruiken om het vierde deel van het brein te maken. Waarschijnlijk zal een dunne laag materie over het buitenste deel van onze hersenen geplaatst worden, dit wordt dan de schakel tussen het internet en ons brein. Als dit lukt laten we de Homo sapiens achter ons en ontstaat een nieuwe heersende diersoort. Naar verwachting van specialisten zal dit niet heel lang meer duren.

We kunnen ons geen voorstelling maken van hoe het is om ASI te zijn. Net zoals zoogdieren zich niet kunnen voorstellen hoe het is om mens te zijn. Zoals reptielen zich niet kunnen voorstellen hoe het is om aap te zijn. Maar wanneer elk brein direct verbonden is met het internet, is de wereld zoals we die vandaag kennen verleden tijd. Je kunt net zo snel bij nieuwe kennis als dat je nu bij kennis kunt die je al hebt. Je kunt ervaringen en gevoelens delen precies zoals je dat bedoelt, hebt ervaren of gevoeld. Ongeacht verschillen in persoonlijkheid, cultuur, afkomst en geslacht. Communicatie wordt puur. Als Neuralink slaagt, zijn wij straks de enige mensen op aarde die zélf de transitie van Homo sapiens naar Homo (…) hebben doorgemaakt. Ik kan niet wachten, you go Elon.