Nog lang niet iedereen is tolerant als het gaat om homoseksualiteit. Voor 2015 was het homohuwelijk in 13 staten van Amerika niet eens gelegaliseerd. Bij veel religies is homoseksualiteit strikt verboden en wordt liefde voor hetzelfde geslacht zelfs als ziekte gezien. Dat homoseksuele stellen kinderen krijgen is een gegeven dat door sommigen nog niet geaccepteerd wordt.

Veel afkeer, terwijl heteroseksuele stellen juist degene zijn die een opvoedlesje kunnen gebruiken. Het liefst met homoseksuele ouders als docent. De NLLFS is een studie die Amerikaanse lesbische moeders en hun kinderen al sinds 1980 volgt. De verschillen tussen kinderen van hetero’s en lesbiennes kunnen op deze manier betrouwbaar in beeld gebracht worden. Ondanks de hardnekkige overtuiging dat homoseksuelen geen kinderen moeten mogen krijgen, blijkt dat kinderen van twee moeders gelijk of zelfs beter scoren dan kinderen uit een heteroseksuele relatie.

Kinderen met twee moeders scoren bijvoorbeeld lager op schalen als angst, depressie, vijandigheid en middelengebruik en laten meer zelfvertrouwen zien. Op psychosociaal gebied zullen ze daarom minder vaak een verwijzing naar een GZ-psycholoog nodig hebben, want ze zitten een stuk beter in hun vel. Deze kinderen maken zich daarnaast niet zo druk over het conformeren aan hun eigen geslacht. Zonen van lesbische moeders zien zichzelf niet als het superieure gender en gedragen zich dus ook niet zo (vooral daar laten heteroseksuele ouders duidelijk een steekje vallen).

Deze verschillen kunnen verklaard worden door onder andere de relatie tussen de twee moeders. Deze is gelijkwaardiger en toleranter. Er is geen duidelijke machtsverhouding zichtbaar, taken worden evenredig uitgevoerd en beide moeders werken ongeveer evenveel. Dit allemaal in tegenstelling tot gezinnen met heteroseksuele ouders, waar een traditionele rolverdeling nog de norm is. Lesbische ouders hebben minder last van verlatingsangst, zijn emotioneel meer betrokken bij hun kind en delen minder vaak een corrigerende tik uit dan heteroseksuele vaders.

Het enige nadeel van kind zijn van homoseksuele ouders is de manier waarop de omgeving daarmee omgaat. De kinderen worden niet vaker gepest, maar als ze gepest worden gaat dit over hun gezinssamenstelling. Ze krijgen te maken met roddelen, afkeuring, vervelende opmerkingen en buitensluiting. Het gehele probleem van homoseksuelen met kinderen ligt dus buiten hun macht en wordt volledig veroorzaakt door een eventuele afkeurende omgeving. Sneu eigenlijk, dat de niet-tolerante medemens zelf de issue rondom homoseksuele gezinnen in stand houdt, maar dat niet in de gaten heeft. Als iedereen nou wat meer zou opvoeden zoals lesbische moeders dat doen, kunnen we hen ook allemaal leren accepteren.