Dankzij de Bicker kwam ik bij een artikel uit and it blowed my mind. In dit stuk vind je een samenvatting, maar lees vooral het origineel als je geïnteresseerd bent in de details achter deze wereld-reddende techniek.

Fossiele brandstoffen blijven bron van energie
We zijn allemaal bekend met de ontwikkeling van groene energie, er wordt veel over geschreven en veel in geïnvesteerd. Duitsland draait bijvoorbeeld voor meer dan een derde op groene energie, er zijn steeds meer windmolenparken en ook zonnepanelen zijn de daken niet meer vreemd.
Ondanks deze stappen lijkt het volledig terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen niet reëel. In elk geval niet op de korte termijn die nodig is om grote klimaatveranderingen tegen te gaan. Er worden nog steeds nieuwe kolencentrales gebouwd en ook bedrijven zoals Shell boren vrolijk door om gas en olie te winnen. Fossiele brandstoffen blijven voorlopig ‘s werelds grootste bron van energie, en daar moeten we het mee doen.

CO2 uit de aarde voor oliewinnen
Wat ik heb geleerd is dat oliebedrijven niet alleen zorgen voor CO2-uitstoot vanwege de CO2 die vrijkomt bij het olieboren zelf. Ze halen ook CO2 uit de grond op plekken op aarde waar de concentratie hoog is, vervoeren dit naar ‘hun’ olieveld en injecteren de CO2 daar vervolgens de aarde in. Er vindt één of andere natuurkundige reactie plaats waardoor de olie zich naar het aardoppervlak beweegt, en zo wordt het olieslurpen voor de Shell-en van onze wereld vergemakkelijkt. Het gevolg is dat niet alleen de plaatselijke CO2 vrijkomt, maar ook de eerder-getransporteerde en geïnjecteerde CO2. Besef dat er opzettelijk éxtra CO2 in de atmosfeer wordt vrijgelaten. Verbazingwekkend dat dit legaal is, niet? Vooral na het klimaatakkoord in Parijs in 2015.

CO2 uit de lucht voor oliewinnen
Treurig maar waar: zolang er vraag is naar olie, zullen oliemaatschappijen olie blijven winnen. Geld is tenslotte het enige wat grote multinationals drijft. En daar hebben slimme natuurkundigen iets op bedacht, namelijk Carbon Capture and Storage (CCS). Ik kende het nog niet, maar dit is een innovatieve techniek die CO2 uit de lucht zuigt en opslaat. Oliemaatschappijen kunnen nu dus schadelijke CO2 uit de lucht halen en gebruiken om gemakkelijker meer olie te winnen. Er zijn in Amerika zelfs al een paar ondernemingen die deze techniek hebben geïmplementeerd in hun oliewinproces. Door CO2 uit de lucht te gebruiken, verkrijgen de oliemaatschappijen hun product en wordt de CO2-uitstoot alsnog verlaagd. Win-win? In eerste instantie een investering, maar win-win is het uiteindelijk zeker.

CO2 uit de lucht opslaan in de aarde
Het IJslandse bedrijf Hellisheidi heeft in samenwerking met Climeworks een machine ontwikkeld die CO2 uit de lucht zuigt en dit vervolgens, vermengd met water, 700 meter diep in de aarde injecteert. Dit mengsel reageert op mineralen die zich op die diepte bevinden waardoor de CO2 in steen wordt omgezet. Wanneer we dit concept op grote schaal praktiseren kan CO2-uitstoot teruggebracht worden naar nul. Nul! Woop, we moeten alleen even de lucht stofzuigen.

Wanneer starten we?
Wereldinnovaties kosten geld, veel geld. Om CCS globaal te realiseren moeten overheden bereid zijn om een gigantisch bedrag uit te geven. De tijd dringt. Een efficiënte oplossing om de markt voor CO2-opslag een boost te geven, is door belasting te heffen op het uitstoten van CO2. Op deze manier zullen grote (rijke) bedrijven snel investeren in manieren om CO2 op te slaan, in plaats van vrij te laten. Het is ook te gek voor woorden dat er nog maar vijftien landen zijn die belasting heffen op de uitstoot van CO2, terwijl CO2 in de atmosfeer misschien wel onze ondergang gaat betekenen. Dus hup Europa, begin eens met het goede voorbeeld geven: hef belasting op CO2-uitstoot en investeer alsjeblieft heel snel in de R&D van CCS.

Absoluut, zoals altijd is meer onderzoek nodig, maar zowel het CO2 uit de lucht gebruiken om olie te winnen óf het in de aarde opslaan van CO2, lijken reële opties om de opwarming van de aarde in rap tempo terug te draaien. Tegen de tijd dat de fossiele brandstoffen op zijn, is de CO2-uitstoot teruggebracht naar nul en zijn we naar alle waarschijnlijkheid in staat om globaal groene energie als hoofdbron te gebruiken.