Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker suïcidaal zijn dan mannen, maar dat mannen vaker succesvol suïcide plegen. Mannen zijn in hun gedrag impulsiever en nemen meer risico, ze zullen daarom eerder zelfmoord plegen op een manier die geheid gaat slagen (bijvoorbeeld door van een gebouw af of voor een trein te springen). Terwijl vrouwen eerder een overdosis pillen slikken of hun polsen doorsnijden: manieren waar een arts vaak nog iets aan kan doen.

Dat mannen gedurende hun hele leven meer risico nemen en daardoor vroeger sterven dan vrouwen blijkt ook uit deze uitgebreide studie. Het mannelijk geslacht rookt, drinkt en gebruikt drugs vaker en meer dan het vrouwelijke. Hoewel dit verschil steeds kleiner wordt in geëmancipeerdere samenlevingen, waar ook vrouwen dingen doen die god verboden heeft. Mannen rijden daarnaast onvoorzichtiger en eten ongezonder. Allemaal factoren die leiden tot een vroegere sterfte.

Desalniettemin blijkt het verschil in levensverwachting ook een biologische oorzaak te hebben. In de studie is onderzoek gedaan naar overlevingskans in erbarmelijke levensomstandigheden gedurende hongersnoden en andere epidemieën uit het verleden. In alle levensfases (jong tot en met oud) stierven er in verhouding meer mannen dan vrouwen.

Het voordeel dat vrouwen hebben komt al tot uiting tijdens de babyjaren. De kans op overleving in tijden van crisis is voor babymeisjes groter dan voor jongens. Dit bevestigt de hypothese die stelt dat het overlevingsvoordeel in elk geval deels biologisch te verklaren is. Dat meisjes en vrouwen fysiek beter met slechte levensomstandigheden kunnen omgaan, lijkt een gevolg te zijn van de verschillen die geslachtshormonen met zich mee brengen. Testosteron vergroot het risico op bepaalde ziekten waar oestrogeen juist het immuunsysteem versterkt én optreedt als antioxidant.
Wanneer het gaat om menselijke crises zijn mannen overig bestendiger: bij slavernij -waar geweld, verkrachting en uitputting orde van de dag zijn- hebben mannen een grotere kans op overleven. Mannen zijn dus beter in staat om te anticiperen op menselijke stressoren vanuit de omgeving.

Hoe komt het dat het vrouwelijk gestel beter om kan gaan met honger en ziekte? Waarom vindt evolutie dat vrouwen meer recht hebben op overleven dan mannen? Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met dat het antwoord op de vraag “Wat is de zin van het leven?” “Voortplanting” is. Vrouwen moeten fysiek de kracht hebben om vruchtbaar te zijn, een kind te dragen, een kind te baren en een kind groot te brengen. Mannen zijn in dat gehele proces slechts een paar minuten nodig, evolutie hecht dus minder waarde aan hun overleven.