Op de weg naar emancipatie worden zo nu en dan ideeën en begrippen geboren die nadruk leggen op geslacht, terwijl dat precies is waar we vanaf moeten. Feminisme schiet zijn doel voorbij wanneer vrouwen uitermate hun best doen om zichzelf als succesvolle vrouw te profileren. Feminisme werkt wanneer mensen zichzelf als succesvol mens profileren.

Er bestaat een boek dat ‘#Girlboss’ heet. Deze titel is vandaag de dag geadopteerd door gemotiveerde vrouwen met menig ambitie. Door het woord ‘girlboss’ in de mond te nemen ligt er focus op het feit dat de (zelfbenoemde) baas een vrouw is.
En dat is juist wat we niet moeten willen. Er zou vooral onverschilligheid moeten bestaan over het geslacht van een baas. Een baas is een baas, daar heeft sekse niets mee te maken. Dát is emancipatie. Dat geldt voor elke functie en rol: de uitvoering ervan is pas geëmancipeerd als er geen speciale aandacht is voor het gender van de uitvoerende.

Ook de populaire titel ‘powervrouw’ heeft onbedoeld een averechtse werking op emancipatie. Succesvolle vrouwen zouden met net zo’n vanzelfsprekendheid gepresenteerd moeten worden als succesvolle mannen. Door het begrip ‘powervrouw’ te gebruiken doe je af aan die vanzelfsprekendheid. Waarom wordt een term gebruikt die uitlicht hoe speciaal het is dat een vrouw succesvol is geworden, als vrouw? Is dat feminisme? De nadruk zou moeten liggen op de succesvolle zelf.

Wat dit betreft kunnen vrouwen een voorbeeld nemen aan het geslacht dat geen emancipatie behoeft: het mannelijke. Het is moeilijk om een man te vinden die zichzelf ‘boyboss’ of ‘powerman’ noemt. Mannen koppelen hun succes (hopelijk) aan hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, niet aan hun geslacht. De titel ‘boss’ volstaat daarmee prima. Er blijkt dan ook niemand te zijn die het nodig acht om mannen een geslachtsspecifieke titel te geven wanneer zij succes boeken. Laten we die gewoonte doortrekken naar alle geslachten.

Overigens blijft het opvallend dat we nog steeds aangeleerd krijgen dat mensen in hoge functies mannen zijn. Wanneer men in een gesprek spreekt over een arts of advocaat gaat de ander er vaak automatisch vanuit dat dit een man is. Dat is een kwaal die de wereld uit geholpen moet worden, iets waar we op verschillende niveaus bij stil moeten staan. Het veranderen van dit foutieve stigma behoeft aandacht in opvoeding, onderwijs en media. Schroom dan ook niet om iemand te verbeteren wanneer diegene naar jouw huisarts refereert als een ‘hij’ wanneer het ‘zij’ moet zijn. Dat zet bewustwording, en uiteindelijk verandering in gang.