Psychische stoornissen zijn terug te vinden in het brein. Sommige neurale verbindingen werken niet naar behoren en/of de hoeveelheid neurotransmissie die plaatsvindt is niet in balans. Zo hebben patiënten met een depressieve stoornis een chronisch tekort aan serotonine, een neurotransmitter die onder andere een rol speelt bij het ervaren van blijdschap en levenslust.

Toegegeven, een steekproef van 12 is niet groot genoeg om conclusies door te kunnen trekken naar een gehele populatie, maar de resultaten van dit onderzoek zijn wel heel interessant. LSD als medicijn: er zullen weinig mensen zijn die hier enthousiast van worden. Feit blijft dat vrijwel alle medicatie die gebruikt wordt bij psychische stoornissen of fysieke pijn op dezelfde manier werkt als recreatieve (illegale) drugs. Ketamine wordt bij ernstige accute pijn voorgeschreven door artsen, maar ook gebruikt op of na festivals. Dexamfetamine wordt geslikt door kinderen die het label AD(H)D hebben gekregen, waar amfetamine (speed) wordt gesnoven om te kunnen blijven stuiteren op de dansvloer.

De resultaten van de studie naar het effect van LSD laten zien dat de inname van de stof niet alleen zorgt voor méér hersenactiviteit in de verwachtte gebieden, maar dat LSD ook zorgt voor extra hersenactiviteit in gebieden waar dit normaliter niet gevonden wordt. Actieve breingebieden communiceren continu met elkaar, in dit geval wordt dus complexere dynamiek gezien. Je kunt het enigszins vergelijken met de film Limitless, waar een superpil zorgt voor een shitload aan extra en betere vaardigheden.

Er was altijd consensus over: de ‘nuchtere’ waakzame staat van de mens is de meest nuttige. Dat wil zeggen dat ons bewustzijn altijd zo optimaal mogelijk werkt wanneer we niets tot ons hebben genomen (ook de reden dat rijden onder invloed zo streng beboet wordt). De resultaten van dit onderzoek impliceren echter dat LSD voor een optimalere harmonieuze hersenstaat kan zorgen. Verstoring van de menselijke default setting door LSD kan -bij juiste dosering- leiden tot een toename in de capaciteit en efficiëntie van informatieverwerking. De proefpersonen in dit onderzoek bleken gevoeliger voor zowel intrinsieke als extrinsieke stimuli wanneer LSD was ingenomen.

Omdat stoornissen zoals angst, depressie, OCD en verslaving gepaard gaan met een disbalans in de chemische huishouding van het brein, is LSD eventueel een goede optie bij de behandeling van deze problematiek. Als LSD er voor zorgt dat men de eigenlijke optimale status van bewustzijn bereikt, dan heeft de drugs potentie om de (soms levensbedreigende) symptomen van eerdergenoemde stoornissen ongedaan te maken.

Ook lijkt LSD te zorgen voor een toename in creativiteit, wat bestaat uit een optimale balans tussen stabiliteit (cognitieve controle) en flexibiliteit (spontane gedachten). Nieuwe en bruikbare creatieve ideeën kunnen helpen om snellere en grotere stappen vooruit te maken wanneer het gaat om innovatie. Deze resultaten ondersteunen de nieuwe beweging die pleit voor microdoses LSD om beter te presteren. Ons hele leven krijgen we vooral te horen hoe gevaarlijk drugs zijn, maar deze studie laat zien dat onder de juiste omstandigheden met de juiste dosering, drugs júist een positieve werking kan hebben op het menselijk brein en bewustzijn. Over langetermijneffecten is echter nog niets bekend, dus zoals altijd is longitudinaal onderzoek belangrijk voor we met z’n allen elke ochtend een zegel LSD op onze tong leggen.