De Rijksoverheid gaf de opdracht om onderzoek te doen naar zowel de gezondheidseffecten van het gebruik van 4FMP als dat van lachgas. De eerste rapportage was om te huilen maar het rapport ‘Roes met een luchtje‘ van het Bonger Instituut is wat beter onderbouwd. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de conclusies van dit onderzoek in elk geval deels gebaseerd zijn op kwantitatief onderzoek.

Zoals bij elk gebruiksmiddel dat niet medisch voorgeschreven is en wel de staat van bewustzijn beïnvloedt, maken professionals zich zorgen over de risico’s van het gebruik van lachgas. Dat was dan ook de reden het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanstuurde op dit onderzoek.

Resultaten
Eén op de drie lachgasgebruikers meldt acute bijwerkingen zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Die laatste twee symptomen worden echter niet altijd als storend ervaren, is dat ten slotte niet een deel van de lol van lachgas? De bijwerkingen zijn daarnaast van korte duur en worden alleen vermeld door gebruikers die gemiddeld zo’n 5,4 tot 10,3 (of meer) ballonnen inhaleren.

Lange termijnbijwerkingen die genoemd worden zijn concentratieproblemen, tintelingen, moeheid en duizelingen. Ook hier geldt dat deze enkel voorkomen bij vaak en veel gebruik. De overheid gaat realistisch om met lachgas als recreatief roesmiddel. Omdat gebruik voor een deel plaatsvindt onder middelbare scholieren wordt gepleit voor gestandaardiseerde voorlichting. Ook het niet-stimuleren van de verkoop wordt genoemd. Over het verbieden van lachgas wordt niets gezegd.

Volgens het onderzoek van de RIVM uit 2016 zijn bij recreatief gebruik geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten. Recreatief gebruik wordt gedefinieerd als vijf tot tien ballonnen lachgas per keer en maximaal één keer per maand. Bij langdurig (maanden of jaren) en veelvuldig gebruik kan een vitamine B12-deficientie ontstaan. Dit kan een gebruiker ook oplopen door in korte tijd veel lachgas te gebruiken (50-100 ballonnen binnen drie uur). De gevolgen hiervan zijn niet om over naar huis te schrijven. Denk aan neurologische uitvalverschijnselen zoals tintelingen, verdoofd gevoel in de ledematen, spierzwakte, coördinatiestoornissen en een verstoorde gevoelswaarneming. Maar ook aandoeningen aan het hart en bloedvaten en bloedarmoede worden genoemd.

Dus…
Concluderend is lachgas, mits met mate, prima om te gebruiken. Zelfs de overheid is het hier mee eens. En als de overheid er cool mee is, dan kunnen we toch wel met zekerheid zeggen dat zo nu en dan proosten met een ballonnetje geen negatieve effecten heeft op de werking van je brein. Gelukkig.