Mensen die walgen van partijen zoals de PVV ontkennen het probleem dat een groep Islamitische jongeren met zich meebrengt in principe niet. Het grote verschil tussen hen en PVV-stemmers is dat hun oplossing niet bestaat uit ‘uitzetten’ of ‘vastzetten’. Het blijft een moeilijk onderwerp. Conclusies vormen over een groep mensen op basis van geloof of afkomst voelt voor veel mensen (gelukkig) niet goed.

Cijfers laten zien dat wanneer onder andere gecontroleerd wordt op de variabelen ‘opleidingsniveau’, ‘sociaal economische status’ (SES) het verschil in criminaliteit tussen autochtonen en allochtonen verdwijnt. Daardoor is het onterecht om te zeggen dat criminaliteit voortkomt uit het zijn van een allochtoon of moslim. Het is wél zo dat allochtonen vaker lager opgeleid zijn, en zich daardoor ook eerder in een lagere SES bevinden.

De factoren opleidingsniveau en SES zijn voorspellers voor het wel of niet laten vertonen van crimineel gedrag. Prettig dat we dit weten, maar we kunnen daar niet heel veel mee. Elke maatschappij heeft een populatie waarin mensen geboren worden met verschillende talenten, kansen en inkomens. Een ‘onderste laag’ is bij kapitalisme onoverkoombaar.

Toch blijft aandacht voor constructieve oplossingen van belang. Allochtonen anders behandelen dan autochtonen is simpelweg racistisch, dus hen terugsturen naar hun ‘land van herkomst’ na het begaan van een delict is geen optie. De tijd van racisme hoort namelijk zo veel mogelijk in het verleden te liggen.

In een achterstandswijk in Zweden is een verfrissend initiatief van start gegaan. Moslimmoeders en -oma’s hebben daar de handen ineen geslagen om de probleemjeugd uit de buurt aan te spreken op hun gedrag. In de Islamitische cultuur staat respect voor oudere vrouwen -in tegenstelling tot wat sommigen misschien denken- hoog in het vaandel. Dus wanneer deze vrouwen door hun wijk lopen, het gesprek aangaan met de criminele hangjeugd en een vertrouwensband creëren, dan krijgen ze daadwerkelijk iets gedaan. Dat werkt beter dan boze, blanke politieagenten die met hun autoriteit vooral de verdeling in stand houden.

De moslima’s die zich inzetten is een trend die in Zweden nu wordt uitgebreid naar meer plaatsen, want het is simpel, preventief en effectief. Laat Nederland vooral hun voorbeeld volgen. Dan hoeven we in de toekomst hopelijk niet meer te luisteren naar mensen zoals Geert Wilders, omdat ze niets meer te klagen hebben.