BREIN & GEDRAGMAATSCHAPPIJ

Het leven kracht bij zetten III: De mensheid als individu

Zoals ik overtuigd ben van causaliteit en het ontbreken van de vrije wil, zo ben ik nog niet volledig overtuigd van de theorie dat de mens een collectief bewustzijn heeft. Desalniettemin speculeer ik hier graag over en zie ik patronen die het idee van een collectief bewustzijn kracht bij zetten. Lees verder “Het leven kracht bij zetten III: De mensheid als individu”

BREIN & GEDRAG

Het leven kracht bij zetten II: De ervaring van de vrije wil

Of de vrije wil bestaat is in bepaalde disciplines binnen de wetenschap al lang een levendig debat. Voor het grootste deel van de mensheid is de vrije wil een vanzelfsprekend gegeven. Want: de ervaring van de vrije wil is er, dus de vrije wil bestaat. Deze “logische” beredenering slaat mijns inziens de plank mis. Lees verder “Het leven kracht bij zetten II: De ervaring van de vrije wil”