BREIN & GEDRAG

Het leven kracht bij zetten II: De ervaring van de vrije wil

Of de vrije wil bestaat is in bepaalde disciplines binnen de wetenschap al lang een levendig debat. Voor het grootste deel van de mensheid is de vrije wil een vanzelfsprekend gegeven. Want: de ervaring van de vrije wil is er, dus de vrije wil bestaat. Deze “logische” beredenering slaat mijns inziens de plank mis. Lees verder “Het leven kracht bij zetten II: De ervaring van de vrije wil”