Er moet een denkfout de wereld uit geholpen worden. Een belangrijke hedendaagse misvatting is dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Hetzelfde geldt trouwens voor de misvatting dat donkere en blanke mensen gelijk zijn. En de misvatting dat jij en ik gelijk zijn. Wanneer twee dingen gelijk zijn wil dit namelijk zeggen dat ze hetzelfde zijn, identiek, dat er geen verschil te vinden is.

Het is jammer dat er boze feministen en media zijn die krampachtig aan de “vrouwen en mannen zijn gelijk”-stelling vast blijven houden. Want dat is niet waar en ook niet de oplossing. De juiste opvatting is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn (mensen zijn tenslotte gelijkwaardig). Maar verschillen tussen man en vrouw zijn er, en die worden niet allemaal veroorzaakt door seksisme.

Nominaal versus ordinaal
Voor de lezer die ooit statistiek heeft gehad klinken deze begrippen vast bekend. In de wetenschap bestaan twee kwalitatieve schalen: nominaal en ordinaal. Nominaal houdt in dat een variabele bestaat uit meerdere categorieën die in waarde niet van elkaar verschillen (bijvoorbeeld vrouw, man). Ordinaal wil zeggen dat de variabele uit categorieën bestaat waartussen wél waardeverschillen te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld brons, zilver, goud).

De verschillen tussen man en vrouw zouden als nominale schaal benaderd moeten worden, niet als ordinale schaal. Helaas gaat het daar nog wel eens mis en dat is vrij verwerpelijk. Mensen die geneigd zijn man en vrouw ordinaal in te delen veroorzaken een probleem. Ze creëren seksisme en houden dit in stand.

Verschillen benoemen is niet seksistisch
Feit blijft wel dat mannen bepaalde dingen beter kunnen dan vrouwen, en dat vrouwen bepaalde dingen beter kunnen dan mannen. Die genetische verschillen zijn er nou eenmaal. Het is niet per se beledigend om ze te benoemen. Als wordt gezegd dat mannen beter presteren op ruimtelijke taken, dan is dat niet seksistisch. Als wordt gezegd dat mannen beter presteren op ruimtelijke taken en daarom superieur zijn aan vrouwen, dan is dat wel seksistisch.

Belangrijk: verschillen tussen seksen zouden nooit mogen leiden tot verschillen in rechten en kansen. Maar laten we vrouwen en mannen niet behandelen als gelijken, als twee identieke geslachten. Daar worden weinig mensen gelukkig van. Proberen om technische universiteiten vol te krijgen met vrouwelijke studenten in naam van ‘gelijkheid’? De praktijk wijst duidelijk uit dat vrouwen daar helemaal niet op zitten te wachten.

bron afbeelding