Omdat Arjen Lubach (voor zover hij weet) geen kinderen heeft claimt hij duurzamer te zijn dan iedereen die zichzelf wel ouder mag noemen. En Arjen zou Arjen niet zijn als zijn stellige uitspraken niet goed gefundeerd waren. De Volkskrant verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat één westers kind verantwoordelijk is voor een hoeveelheid CO2-uitstoot van wel 58.6 ton per jaar. Dit kunnen we overigens alleen zo interpreteren als de levensstijl van nieuwgeborenen niet verschilt van die van de huidige populatie.

Pleiten voor één kind
Er heerst een verkeerde overtuiging over enig kinderen in de wereld. Ze worden vaak als zielig, eenzaam en verwend gezien. Delen is een eigenschap waar ze niet goed in zouden zijn. Uit onderzoek blijkt echter dan enig kinderen op veel belangrijke variabelen zichzelf beter ontwikkelen dan kinderen die hun huishouden moeten delen met een brusje*.
Enig kinderen doen het beter als het gaat om intelligentie, opleidings- en werkniveau, prestatiemotivatie, zelfvertrouwen, leiderschap en de relatie met ouders, dan kinderen die een broertje of zusje hebben. Oók wanneer er gecontroleerd wordt voor variabelen zoals sociaal economische status en etnische achtergrond blijven deze verschillen significant. Het enige nadelige gevolg van enig kind zijn dat wordt genoemd, is dat de zorg van bejaarde ouders niet verdeeld kan worden over meerdere kinderen.

Nu we de ondergang van de mensheid veroorzaken omdat we weigeren rekening te houden met de homeostase van de aarde, hebben we des te meer reden om slechts één kind per huishouden te verwekken. Groene organisaties richten hun aandacht op andere grote milieuvervuilers: het bezitten van een auto (2.4 ton CO2-uitstoot per jaar), een verre vliegtuigvlucht (1.6 ton CO2-uitstoot per jaar) en het eten van dierlijke producten (0.8 ton CO2 uitstoot per jaar). Maar als je die getallen vergelijkt met de 58.6 ton CO2-uitstoot die een kind oplevert, kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen dat het wel wat minder mag met het verwekken van kinderen.

Of zelfs pleiten voor geen kind
Als je de situatie écht rationeel durft te benaderen moet er eigenlijk gepleit worden voor de intrinsieke motivatie voor een kinderloos bestaan. Want los van dat ons instinct ons vertelt dat we moeten voortplanten (wat zich vertaalt naar een zogenaamde weloverwogen kinderwens), blijft de aarde overbevolkt. Die overbevolking van de aarde is een probleem, denk aan ernstige tekorten aan eten, drinken en energie. En nu heeft Arjen ons ook nog eens gewezen op het feit dat we milieutechnisch beter 24 auto’s per persoon kunnen bezitten dan een kind.

Misschien kunnen zorgverzekeraars de anticonceptiepil weer opnemen in de basisverzekering en kan Groen Links beginnen met het uitdelen van gratis condooms en starten met de campagne: ‘minder kind, meer groen!’. Want minder mensen, dát zou aanzienlijke vooruitgang op gebied van het klimaat veroorzaken.

*Brusje = broertje of zusje